Minilex - Lakipuhelin

Asiakirja lähetetään omalla vastuulla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asiakirja toimitetaan asiassa toimivaltaisen viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Asiakirjan lähettäminen viranomaiselle tapahtuu siis aina lähettäjän vastuulla. Samoin mahdollisesti asetetun määräajan noudattaminen on llähettjän vastuulla. Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiseen määräajassa. Lähettäjä siis kantaa vastuun asiakirjan saapumisesta viranomaiseen oikea-aikaisesti.

Kuitenkin, jos viranomainen esimerkiksi antaa tiedoksi väärän tai vanhan osoitteen, lähettäjä ei vastaa tällöin siitä, että asiakirja ei pääse perille ajoissa. Kuitenkin, vaikka asiakirja esimerkiksi menisi väärän viranomaisen toimipisteeseen, ei se pidennä määräaikaa, jonka kuluessa asiakirjan tulisi olla perillä oikeassa viranomaisessa.

Asiakirjan lähettäjälle on pyynnöstä annettava todistus asiakirjan kirjaamisesta tai muusta rekisteröinnistä.

Asiakirjan katsotaan saapuneen viranomaiseen sinä päivänä, jona asiakirja on annettu viranomaiselle. Postitse lähetetyn asiakirjan saapumispäiväksi katsotaan myös se päivä, jona lähetys on saapunut viranomaisen postilokeroon tai viranomaiselle on toimitettu ilmoitus lähetyksen saapumisesta postiyritykseen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa