Minilex - Lakipuhelin

Apportti sekä muut erityiset ehdot


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Osuuskunnan taseessa tai sen liitteenä on annettava tilikaudelle kuuluvan osuuden, lisäosuuden ja sijoitusosuuden apporttimaksun ja muun laissa tarkoitetun erityisen ehdon arvioinnin kannalta olennaiset tiedot, kuten tiedot siitä jota erityinen ehto koskee, selvitys osuuskunnalle tulevasta omaisuudesta, omaisuuden tasearvosta, omaisuuden arvostamismenetelmistä ja niiden tuloksista sekä omaisuutta vastaan annettavien osuuksien, lisäosuuksien ja sijoitusosuuksien lukumäärästä ja muusta vastikkeesta.

Mikäli edellä tarkoitetussa erityisessä ehdossa tarkoitetusta asiasta tehdään kirjallinen sopimus tai annetaan kirjallinen sitoumus, on asiakirja tai sen jäljennös, taikka viittaus siihen ja ilmoitus paikasta jossa asiakirja pidetään nähtävänä, liitettävä tilinpäätökseen.

Mikäli liike pannaan osuuskuntaan osuuksia vastaan, taikka muutoin hankitaan osuuskunnalle, on tilinpäätökseen liitettävä myös liikkeen tilinpäätösasiakirjat kahdelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta sekä viimeisen tilinpäätöksen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset. Osuuskunnan tilinpäätöksessä tulee lisäksi antaa selvitys liikkeen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta viimeisen tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen laatimisen jälkeiseltä ajalta. Ellei tilinpäätösasiakirjoja ole, on osuuskunnan tilinpäätöksessä annettava selvitys liikkeen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta kahdelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa