Minilex - Lakipuhelin

Äänettömän yhtiömiehen panos yhtiössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain mukaan äänettömän yhtiömiehen tulee sijoittaa yhtiöön ennalta sovittu omaisuuspanos. Äänetön yhtiömies on aivan erityinen nimenomaan kommandiittiyhtiölle ominainen omistussuhde. Nimittäin äänetön yhtiömies toimii kommandiittiyhtiössä jonkinlaisen omistajan ja velkojan välimuotona. Suhde yhtiöön muistuttaa kuitenkin enemmän sijoittajaa, kuin yhtiön varsinaista omistajaa. Tämä johtuu siitä, että äänetön yhtiömies ei ole henkilökohtaisessa vastuussa mistään yhtiön veloista, toisin kuin vastuunalainen yhtiömies. Yhtiön mennessä konkurssiin voi äänetön yhtiömies menettää enimmillään sen panoksen, jonka tämä aikoinaan on yhtiöön sijoittanut.

Toisaalta äänettömällä yhtiömiehellä ei ole myöskään itsenäistä päätösvaltaa yhtiössä, eikä hän voi esimerkiksi edustaa yhtiötä. Tästä seuraakin ajatus "äänettömästä sijoittajasta". Seurauksena äänettömän yhtiömiehen ominaisuuksista, johtuu laista avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä tiettyjä määräyksiä tiettyjä määräyksiä yhtiömiesten asemasta ja velvollisuuksista. Ensinnäkin, äänettömän yhtiömiehen yhtiöpanoksen on oltava nimenomaan omaisuutta; työpanoksen sijoittaminen yhtiöpanoksena ei ole mahdollista äänettömän yhtiömiehen kohdalla. Omaisuus voi olla rahaa tai muuta rahanarvoista omaisuutta. Toki rahan suhteen arvonmääritys on helpompaa kuin muun omaisuuden.

Äänettömän yhtiömiehen on mahdollista sijoittaa yhtiöön työpanoksensa omaisuuspanoksen lisäksi, mutta ei omaisuuspanoksen sijasta. Toisin sanoen yhtiösopimuksessa voidaan hyvin sopia äänettömän yhtiömiehen työstä yhtiön hyväksi, mutta kyseistä työtä ei voida lukea osaksi yhtiöpanosta. Sen sijaan vastuunalaiset yhtiömiehet voivat hyvin suorittaa yhtiöpanoksensa vaikka kokonaan työnä. Äänettömän yhtiömiehen omaisuuspanokselle kommandiittiyhtiöön ei ole lain määräämää alarajaa. Riippuu siis täysin siitä, mitä yhtiömiehet keskenään sopivat. Esimerkiksi äänetön yhtiömies minimaalisella yhtiöpanoksella ja työskentelyvelvoitteella, voisi toimia eräänlaisena tehokkaammin sitoutettuna työntekijänä yritykselle. Useimmiten kuitenkin ajatuksena on lainkin suosima ajatus äänettömästä yhtiömiehestä yhtiön sponsorina.

Äänettömällä yhtiömiehellä on oikeus saada sijoitukselleen korkoa. Äänettömien yhtiömiesten sijoitukset kommandiittiyhtiöön merkitään yhtiön kommandiittipääomaksi kaupparekisteriin. Korko maksetaan äänettömälle yhtiömiehelle ennen vastuunalaisten yhtiömiesten omia palkkioita, joten äänettömän yhtiömiehen sijoitus on tässä mielessä varmempi kuin vastuunalaisella yhtiömiehellä, joskin myös vähätuottoisempi.

Äänettömän yhtiömiehen yhtiöpanoksen maksamiselle ei ole laissa säädetty takarajaa, joten esimerkiksi kommandiittiyhtiö voidaan rekisteröidä ja se voi aloittaa toimintansa, vaikka yhtiöpanosta ei olisikaan vielä maksettu. Toisaalta jos yhtiöpanosta ei ole yhtiölle suoritettu, ei äänetön yhtiömies voi nostaa sille myöskään korkoa. Siksi yhtiöpanos pyritään yleensä maksamaan yhtiölle samoihin aikoihin kuin rekisteröintikin suoritetaan. Lisätietoja äänettömästä yhtiömiehestä voi tiedustella lakipuhelimesta, joka on vain puhelinsoiton päässä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa