Minilex - Lakipuhelin

Äänettömän yhtiömiehen asema kommandiittiyhtiön purkautuessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun yhtiö puretaan, eli sen toiminta lopetetaan, tulee yhtiömiesten huomioida erinäisiä asioita koskien heidän velvollisuuksiaan purkautuvaa yhtiötä kohtaan. Kommandiittiyhtiö on siinä mielessä muista yhtiömuodoista poikkeava järjestely, että siihen kuuluu oikeuksiltaan ja velvollisuuksiltaan kahden tyyppisiä yhtiömiehiä. Ensinnäkin kommandiittiyhtiössä on omistajina niin sanottuja vastuunalaisia yhtiömiehiä, jotka vastaavat yhtiön sitoumuksista ja velvoitteista niiden täyteen määrään asti henkilökohtaisesti kaikella ulosottokelpoisella omaisuudellaan. Tilanne on toinen äänettömien yhtiömiesten kohdalla. He eivät ole vastuussa henkilökohtaisesti mistään yhtiön velvoitteista, eivätkä he voi esimerkiksi yhtiön joutuessa vararikkoon menettää enempää kuin yhtiöön alun perin sijoittamansa pääomapanoksen.

Kun yhtiön purkaminen, eli toiminnan lopettaminen aloitetaan, tulee kommandiittiyhtiö ensin hakea niin sanottuun selvitystilaan. Vastuunalaiset yhtiömiehet päättävät yhtiön selvitystilaan asettamisesta yksimielisesti, jonka jälkeen ilmoitus selvitystilasta rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Kommandiittiyhtiön omaisuudesta maksetaan selvitystilassa ensin yhtiön velat ja muut maksut. Tämä johtuu Suomen lainsäädännölle ominaisesta ajatuksesta velkojen etusijasta omistajien suhteen. Tämän jälkeen palautetaan äänettömien yhtiömiesten panokset. Tämä on luontevaa, sillä äänetön yhtiömies on jotakin velkojan ja omistajan väliltä. Vaikka hän on virallisesti yhtiön omistaja, ei hän ole voinut vaikuttaa yhtiön toimintaan juurikaan tavallista velkojaa enemmän, mistä johtuen äänettömän yhtiömiehen yhtiöpanos tulee palauttaa ennen vastuunalaisten yhtiömiesten panoksia.

Mikäli yhtiön varat eivät riitä panosten täysimääräiseen palauttamiseen, palautetaan jokaiselle äänettömälle yhtiömiehelle varoja hänen sijoituksensa mukaisessa suhteessa. Eli toisin sanoen lasketaan äänettömien yhtiömiesten panosten kokonaisarvo, sekä katsotaan minkä verran kukakin äänetön yhtiömies suhteessa tähän kokonaispanokseen yhtiöön sijoittanut. Tämän jälkeen jokaiselle äänettömälle yhtiömiehelle jaetaan velkojen jälkeen jäljelle jäävä yhtiön omaisuus hänen sijoituksensa suhdelukunsa mukaisesti. Mikäli omaisuutta ei ole jäljellä ollenkaan, ei äänettömille yhtiömiehille palauteta mitään. Eli tässä mielessä äänettömän yhtiömiehen asema poikkeaa velkojien asemasta. Velkojien velat tulee maksaa - viimekädessä vaikka vastuunalaisten yhtiömiesten omasta kukkarosta - kun taas äänettömien yhtiömiesten panoksia ei.

Äänettömät yhtiömiehet eivät osallistu mahdollisen tappion korvaamiseen muilla varoilla kuin niillä, jotka he ovat sijoittaneet kommandiittiyhtiöön. Tässä mielessä äänettömät yhtiömiehet ovat käytännössä velvoitteista vapaita siinä vaiheessa, kun kommandiittiyhtiötä puretaan. Yhtiö purkautuu, kun sen velat on maksettu ja jäljelle jäänyt omaisuus on jaettu omistajille. Toki jos äänetön yhtiömies on ollut valittuna esimerkiksi yhtiön edustajaksi tai vaikkapa toimitusjohtajaksi, voi hänellä olla mahdollisesti muitakin vastuita. Tällöinkin vastuu on kuitenkin viime kädessä aina vastuunalaisilla yhtiömiehillä, ainakin jos äänetön yhtiömies ei ole aiheuttanut toiminnallaan erityistä vahinkoa yhtiölle. Jos äänettömän yhtiömiehen rooli herättää kysymyksiä, vastaa lakipuhelin kysymyksiin mielellään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa