Minilex - Lakipuhelin

Ylimääräiset muutoksenhakukeinot


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ylimääräinen muutoksenhaku tulee kyseeseen vain silloin, kun on kyse lainvoiman saaneista hallintoasioissa annetuista päätöksistä. Lainvoimainen päätös tarkoittaa, ettei säännönmukaisia muutoksenhakukeinoja voi enää käyttää. Ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja ovat päätöksen purku, kantelu sekä menetetyn määräajan palauttaminen. Ylimääräinen muutoksenhaku voi kohdistua joko hallintomenettelyssä tai hallintolainkäytössä tehtyihin päätöksiin. Toisin sanoen päätös voi olla hallintoviranomaisen tekemä tai hallintolainkäyttöviranomaisen, esimerkiksi hallintotuomioistuimen, tekemä. Ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja voi käyttää vain asianosainen. On syytä huomata se, että päätöksen pitää olla valituskelpoinen voidakseen olla ylimääräisen muutoksenhaun kohteena.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »