Minilex - Lakipuhelin

Ylimääräiseen muutoksenhakuun annettava päätös


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Päätöksessä, jolla menetetty määräaika palautetaan, on samalla määrättävä, mitä hakijan on noudatettava palautettua määräaikaa käyttäessään.

Päätös voidaan purkaa tai kantelun johdosta poistaa kokonaisuudessaan tai tarpeellisilta kohdin. Jos asia on käsiteltävä uudelleen, se palautetaan asian ratkaisseelle viranomaiselle. Jollei tämä ole toimivaltainen, asia voidaan siirtää oikealle viranomaiselle. Kantelun johdosta tai purkaessaan päätöksen viranomainen voi myös välittömästi oikaista päätöstä, jos asia havaitaan selväksi.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa