Minilex - Lakipuhelin

Yksimielisyyden vaatimus kommandiittiyhtiön päätöksenteossa


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Kommandiittiyhtiössä päätöksenteko tapahtuu yksimielisesti. Päätöksentekoon saavat lähtökohtaisesti osallistua myös äänettömät yhtiömiehet, joilla on yhtäläinen oikeus päättää yhtiön asioista samoin kuin vastuunalaisilla yhtiömiehilläkin. Yksimielisyyden vaatimuksesta ja oikeudesta osallistua päätöksentekoon voidaan poiketa, mikäli yhtiösopimuksessa on näin sovittu.

Äänettömän yhtiömiehen oikeutta osallistua päätöksentekoon saatetaan yhtiösopimuksessa rajoittaa siten, ettei päätöksen hyväksymiseen tarvita äänettömien yhtiömiesten yksimielistä suostumusta. Tämä johtuu siitä, että koska ainoastaan vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yhtiön velasta omalla omaisuudellaan, on usein perusteltuna, että näillä on vastaavasti suurempi päätösvalta yhtiön asiassa. Toisaalta, koska äänetön yhtiömies on kuitenkin sijoittanut pääomaansa yhtiöön, ei äänettömän yhtiömiehenkään mielipidettä ole perusteltua kokonaan sivuuttaa.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa