Minilex - Lakipuhelin

Yhtiöoikeudellinen vahingonkorvausvastuu


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Osakeyhtiöoikeudellisen vahingonkorvausvastuun perusteella määritetään, kuinka osakeyhtiössä yhtiöoikeudellisessa asemassa olevat henkilötahot joutuvat vahingonkorvausvastuuseen. Osakeyhtiön omaa vastuuta yhtiöoikeudellinen vahingonkorvausvastuu ei sen sijaan pääsääntöisesti koske, vaan se määräytyy yleisten vahingonkorvausoikeudellisten ja sopimusoikeudellisten säännösten perusteella.

Yhtiöoikeudellinen vahingonkorvausvastuu on lakisääteistä vahingonkorvausvastuuta. Se voi syntyä suhteessa sellaisiin henkilötahoihin, joilla on yhtiöön sopimustyyppinen kytkös, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Myös ulkopuoliset tahot voivat tietyissä tilanteissa vedota suojakseen yhtiöoikeudelliseen vahingonkorvausnormistoon.

Jotta vahingonkorvausvastuu syntyisi yhtiöoikeudellisella perusteella, henkilön on tullut toimia nimenomaan yhtiöoikeudellisessa asemassa. Toiminta muussa roolissa kuuluu yleisen vahingonkorvausoikeuden alaisuuteen.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa