Minilex - Lakipuhelin

Virkavelvollisuuden rikkominen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Jos virkamies virkaansa toimittaessaan tahallaan rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa tavalla, joka ei täytä minkään muun virkarikoksen, kuten virka-aseman väärinkäyttämisen, tunnusmerkkejä, eikä teko ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hän syyllistyy virkavelvollisuuden rikkomiseen. Vähäisyyden arvioinnissa otetaan huomioon teon haitallisuus ja vahingollisuus sekä muut tekoon liittyvät seikat.

Rangaistuksena virkavelvollisuuden rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos hän on syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomiseen rikkomalla jatkuvasti tai olennaisesti virkavelvollisuutensa ja rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa