Minilex - Lakipuhelin

Virheelliseen säätiön päätökseen tai toimenpiteeseen puuttuminen


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Mikäli Patentti- ja rekisterihallitus havaitsee säätiön hallituksen menetelleen lain taikka säätiön sääntöjen vastaisesti taikka laiminlyöneen laissa säädetyt velvollisuutensa, voi Patentti- ja rekisterihallitus määrätä säätiön hallituksen ryhtymään toimiin asian korjaamiseksi, taikka kieltää virheellisen päätöksen täytäntöönpanon.

Patentti- ja rekisterihallitus voi asettaa määräyksen tai kiellon tehosteeksi säätiön hallituksen jäsenille uhkasakon. Uhkasakon määrää maksettavaksi Patentti- ja rekisterihallitus.

Mikäli säätäjä tai joku muu, jonka etua säätiön toiminta tarkoittaa, katsoo säätiön hallituksen menetelleen lain taikka säätiön sääntöjen vastaisesti, saa hän tehdä Patentti- ja rekisterihallitukselle asiassa oikaisuvaatimuksen. Mikäli vaatimuksen tueksi on esitetty päteviä syitä, on patentti- ja rekisterihallituksen vaadittava hallitukselta selitys ja ryhdyttävä tarvittaessa asian laadun vaatimiin toimenpiteisiin.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »