Minilex - Lakipuhelin

Virheelliseen säätiön päätökseen tai toimenpiteeseen puuttuminen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Mikäli patentti- ja rekisterihallitus havaitsee säätiön hallituksen menetelleen lain taikka säätiön sääntöjen vastaisesti taikka laiminlyöneen laissa säädetyt velvollisuutensa, voi patentti- ja rekisterihallitus määrätä säätiön hallituksen ryhtymään toimiin asian korjaamiseksi, taikka kieltää virheellisen päätöksen täytäntöönpanon. Patentti- ja rekisterihallitus voi asettaa määräyksen tai kiellon tehosteeksi säätiön hallituksen jäsenille uhkasakon. Uhkasakon määrää maksettavaksi patentti- ja rekisterihallitus. Mikäli säätäjä tai joku muu, jonka etua säätiön toiminta tarkoittaa, katsoo säätiön hallituksen menetelleen lain taikka säätiön sääntöjen vastaisesti, saa hän tehdä patentti- ja rekisterihallitukselle asiassa oikaisuvaatimuksen. Mikäli vaatimuksen tueksi on esitetty päteviä syitä, on patentti- ja rekisterihallituksen vaadittava hallitukselta selitys ja ryhdyttävä tarvittaessa asian laadun vaatimiin toimenpiteisiin.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa