Minilex - Lakipuhelin

Viranomaisen antama päätös tulee perustella


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Viranomaisella on velvollisuus perustella tekemänsä päätös. Perusteluissa on ilmoitettava ensinnäkin, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun. Samoin päätöksestä tulee käydä ilmi sovelletut säännökset.

Poikkeuksellisesti päätöksen perustelut voidaan kuitekin tietyissä laissa määritellyissä tilanteissa jättää esittämättä. Tämä on kuitenkin aina poikkeuksellista, sillä perusteluvelvollisuus on keskeinen hallinnon asiakkaan oikeusturvan tae ja suojaa esimerkiksi mielivallalta päätöksenteossa.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa