Minilex - Lakipuhelin

Verotuki on tarkoitettu edistämään jotakin tiettyä toimintaa


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Verotuella tarkoitetaan tiettyyn toimintaan kohdistettavaa tavanomaista kevyempää verotusta.

Verotuen avulla kyseistä toimintaa on tarkoitus edistää ja tukea. Verotuen ollessa kyseessä veronsaaja eli valtio luopuu tarkoituksellisesti tietystä osasta perimäänsä veroa antamalla verohuojennuksia niille veronmaksajille, jotka käyttävät verohuojennukseen oikeuttavaa hyödykettä tai palvelua.

Verotuki tai -huojennus voi tulla kyseeseen esimerkiksi tietynlaiseen ympäristölle edulliseen teknologiaan panostavan toimijan verotuksen keventymisenä. Toinen esimerkki verohuojennuksesta on tuloverosta tehtävä kotitalousvähennys.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa