Minilex - Lakipuhelin

Velallisrikkomus on muita velallisen rikoksia vähäisempi teko


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Velallisrikkomuksena pidetään vähäistä velallisen petosta tai vilpillisyyttä. Jos velallisen petos tai velallisen vilpillisyys on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä syyllistyy velallisrikkomukseen. Arvioinnissa otetaan huomioon velallisen antaman väärän tai harhaanjohtavan tiedon vähäinen merkitys velkojien kannalta sekä muut rikokseen liittyvät seikat.

Rangaistuksena velallisrikkomuksesta voidaan tuomita sakkoon.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa