Minilex - Lakipuhelin

Velallisen epärehellisyys hankaloittaa velan perimistä


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Velallisen epärehellisyydessä on kyse siitä, että velallinen aiheuttaa tietyillä teoillaan oman maksukyvyttömyytensä niin, ettei velkoja saa rahojaan takaisin. Rikoksesta on kyse myös, jos velallinen tahallaan pahentaa maksukyvyttömyyttään. Velallinen, joka hävittää omaisuuttaan, ilman hyväksyttävää syytä lahjoittaa tai muuten luovuttaa omaisuuttaan, siirtää omaisuuttaan ulkomaille saattaakseen sen velkojiensa ulottumattomiin tai lisää perusteettomasti velvoitteitaan ja siten aiheuttaa maksukyvyttömäksi tulemisensa tai oleellisesti pahentaa maksukyvyttömyyttään, syyllistyy velallisen epärehellisyyteen.

Rangaistuksena velallisen epärehellisyydestä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa