Minilex - Lakipuhelin

Valtion vastuu EY-oikeuden noudattamatta jättämisestä


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Suomen valtio saattaa joutua kansalaiselleen korvausvastuuseen vahingosta, joka aiheutuu yhteisöoikeuden rikkomisesta. EY-oikeuden rikkomisen syynä voi olla puutteellinen direktiivin täytäntöönpano, täytäntöönpanon laiminlyönti tai perustamissopimuksen rikkominen. Suomen valtion vahingonkorvausvelvollisuus ei riipu siitä, mikä valtion toimielin on jättänyt noudattamatta yhteisön jäsenyysvelvoitteita.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa