Minilex - Lakipuhelin

Värväys terrorismirikoksen tekemiseen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Jos joku perustaa terroristiryhmän terroristisessa tarkoituksenaan tehdä luonteeltaan terroristinen rikos tai tällaisen rikoksen valmistelun edistämiseksi, hänet voidaan tuomita värväyksestä terrorismirikoksen tekemiseen. Ryhmän perustamiseen rinnastetaan organisointi. Myös samassa tarkoituksessa tehty ryhmän jäsenistön värväys tai sen yritys luetaan rikokseksi. Rikosta pidetään värväyksenä, jos se ei ole käsiteltävä itse terroristisessa tarkoituksessa tehtynä rikoksena tai sen valmisteluna. Rangaistukseksi voidaan tuomita vankeutta enintään kahdeksan vuotta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa