Minilex - Lakipuhelin

Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen täyttyy, jos tekijä puuttuu ympäristöön päästämällä ympäristön turmelemisessa kuvatulla tavalla sinne kuulumattomia aineita. Myös tuottamuksellisena tekona ympäristön muuttaminen siten, että vaikutukset voidaan vakavuudeltaan rinnastaa ympäristön pilaantumiseen, johtaa tuomitsemiseen. Lainvastaisena muokkaamisena pidetään esimerkiksi vesi- sekä maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön tai kaavojen vastaisia hankkeita. Yksittäistapauksistakaan annettuja ohjeita ei saa rikkoa.

Ympäristö- tai jätelakia rikkova voidaan tuomita tuottamuksellisesta turmelemisesta. Koska ympäristön turmelemisessa on säädetty rangaistavaksi erilaisten kemikaalien ja otsonikerrosta heikentävien aineiden määräysten vastainen käsittely, luovutus, valmistus ja kuljetus, tämä on tuomittavaa myös tuottamuksellisessa rikoksessa. Myös ympäristön turmelemisrikoksessa määriteltyjen jätteenkäsittely– ja muuntogeenisäädösten laiminlyönnistä voidaan rangaista tuottamuksellisessakin tekomudossa.

Teon täytyy olla nimenomaan tuottamuksellinen, ei tahallinen. Tuottamuksellisuudella tarkoitetaan rikoksessa muuta kuin törkeää huolimattomuutta.

Rangaistusasteikko on sakkoa tai vankeutta aikavälillä 14 päivää — 1 vuosi. Jos rikos tehdään Suomen talousvyöhykkeellä, mutta ulkomaisesta aluksesta, rangaistuksena voi olla vain sakkoa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »