Toimitusjohtajan erottaminen ja eroaminen

>> Suora yhteys lakimiehiin - Soita 0600 12 450 >>

Toimitusjohtajan erottaa tehtävästään yhtiön hallitus. Yhtiön hallituksella on aina oikeus erottaa toimitusjohtaja tehtävästään. Toimitusjohtaja ei ole työsuhteessa yhtiöön, joten tämän erottamista toimestaan tulee arvioida yhtiöoikeudellisin, ei työoikeudellisin, perustein. Osakeyhtiölain tavoitteena on ollut muodostaa selkeä hallintorakenne, jossa toimitusjohtaja on vastuussa hallitukselle ja hallitus puolestaan yhtiökokoukselle. Yleinen luottamuspula riittää aina yhtiöoikeudelliseksi perusteeksi erottaa toimitusjohtaja. Mitään sen erityisempää syytä ei tarvita. Toimitusjohtajan toimeksiantosopimukseen voidaan ottaa erottamista koskevia määräyksiä, mutta niiden vaikutukset ovat ainoastaan sopimusoikeudellisia. Niillä ei siten ole vaikutusta esimerkiksi toimitusjohtajan oikeuteen jatkaa toimessaan. Toimitusjohtajan erottaminen tulee voimaan välittömästi, ellei hallitus päätä tätä myöhemmästä ajankohdasta.

Hallituksen erottamisoikeuden lisäksi toimitusjohtajalla on niin ikään oikeus vapaaehtoisesti erota tehtävästään. Eroaminen tulee voimaan aikaisintaan sillä hetkellä, kun erosta on ilmoitettu yhtiön hallitukselle. Yhtiöoikeudellisin keinoin toimitusjohtajan eroamista ei voida estää, joten kenenkään ei ole tahtonsa vastaisesti pakko toimia osakeyhtiön toimitusjohtajana. Toimitusjohtajan eroaminen saattaa kuitenkin olla toimi- tai palvelussopimuksen vastaista ja johtaa siten sopimusrikkomuksen seuraamuksiin.

>> Suora yhteys lakimiehiin - Soita 0600 12 450 >>