Minilex - Lakipuhelin

Todisteellinen sähköinen tiedoksianto


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Tiedoksianto voi tapahtua sähköisen viestin välityksellä. Todisteellisessa sähköisessä tiedoksiannossa vastaanottaja saa ensiksi tiedon siitä, että päätös on noudettavissa sähköisesti. Tämän jälkeen hän voi hakea päätöksen viranomaisen palvelimelta tai tietokannasta. Viranomainen näkee, milloin vastaanottaja on hakenut päätöksen. Ellei päätöstä ole haettu seitsemässä päivässä tiedoksiannosta, siirrytään muihin tiedoksiantotapoihin.

Sähköiseen tiedoksiantoon on oltava vastaanottajan nimenomainen lupa. Suostumuksesta on voitava varmuudella päätellä vastaanottajan haluavan juuri kyseisen päätöksen tiedoksiannon tapahtuvan sähköisesti. Vaikka siis henkilö asioisi normaalisti viranomaisissa sähköisesti, ei siitä voi vetää sellaista johtopäätöstä, että hän haluaa kaikki itseään koskevat päätökset sähköisesti. Viranomaisen tulee siis varmistua, että henilö antaa suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa