Minilex - Lakipuhelin

Tiedoksianto hallintopäätöksestä


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Tiedoksiannolla tarkoitetaan, että hallintopäätös annetaan tiedoksi asianosaiselle ja kaikille niille, joilla on oikeus hakea päätökseen oikaisua tai muutosta valittamalla päätöksestä. Tiedoksiannon toteuttaa viranomainen tiedoksiantovelvollisuuttaan noudattaen. Tiedoksianto koskee sekä viranomaisen tekemää päätöstä että asian käsittelyn kuluessa ilmaantuvia muita kutsuja, ilmoituksia ja asiaan liittyviä asiakirjoja. Tiedoksiannolla toteutetaan hallinnon asiakkaan oikeusturvaa, jotta hän voisi olla tietoinen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskevista päätöksistä ja vaikuttaa niihin. Hallinnon asiakkaan tulee olla tietoinen kaikista käsittelyn vaiheista ja asiassa tapahtuvista muutoksista.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »