Minilex - Lakipuhelin

Takautumissaatava ja sen syntyminen konkurssissa


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Konkurssipesä muodostaa oman itsenäisen, velallisesta erillisen, oikeussubjetkinsa. Tästä johtuen konkurssivelkoja ei saa käyttää saatavaansa konkurssipesältä kuittaukseen konkurssivelallisen saatavaa vastaan. Saatavia ei ymmärretä näin vastakkaisiksi eikä kuittaaminen ole sallittua.

Velkojan saatavan oikeusperusteen tulee siten sijoittua konkurssia edeltävään aikaan, jotta kuittaus olisi mahdollista. Takautumisoikeus, joka perustuu esimerkiksi takaukseen ja vierasvelkapanttaukseen, katsotaan lain mukaan saaduksi silloin, kun velvoite syntyi. Esimerkiksi takaussuhteissa syntyajankohtana on hetki, jolloin takaussitoumus on annettu, ei takaukseen perustuvan maksun ajankohta. Tätä takautumisoikeuden saamisajankohdan määrittelyä sovelletaan määriteltäessä velkojan oikeutta kuittaukseen. Siten saatavan määrittelyllä konkurssisaatavaksi, erotuksena konkurssipesältä olevaan ns. massasaatavaan, on merkitystä myös kuittauksen edellytyksiä tutkittaessa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »