Minilex - Lakipuhelin

Törkeä huolimattomuus synnyttää vahingonkorvausvastuun


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Törkeänä huolimattomuutena pidetään sellaista huolimatonta menettelyä, joka on lähellä tahallisuutta. Sen erottaa tavallisesta huolimattomuudesta yleensä siten, että törkeässä huolimattomuudessa on piirteitä sopimusosapuolen selvästä piittaamattomuudesta sopimusvelvoitteita kohtaan. Esimerkiksi jos osapuolet ovat sopimussuhteessaan suhtautuneet vahinkoihin aikaisemmin hyvin huolellisesti, voidaan osapuolen tästä merkittävästi poikkeavaa käyttäytymistä pitää törkeänä huolimattomuutena.

Sopimusosapuolen törkeästä huolimattomuudesta aiheutuvaa sopimusrikkomusta vastaan toinen osapuoli voi turvautua paremmin eri oikeussuojakeinoihin kuin tapauksissa, joissa on kyse lievemmästä huolimattomuudesta. Törkeää huolimattomuutta arvioidaan sopimussuhteessa kuitenkin yksittäistapauksellisesti.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa