Minilex - Lakipuhelin

Sulautumissuunnitelman rekisteröiminen


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Sulautumissuunnitelma on ilmoitettava rekisteröitäväksi kuukauden kuluessa suunnitelman allekirjoittamisesta. Sulautumissuunnitelman rekisteröinti-ilmoitukseen tulee liittää laissa tarkoitettu tilintarkastajien lausunto suunnitelmasta. Sulautumissuunnitelman rekisteröintiä koskevan ilmoituksen tekevät sulautumiseen osallistuvat osuuskunnat yhdessä. Tytäryhteisösulautumisessa ilmoituksen tekee emo-osuuskunta. Sulautumissuunnitelma rekisteröidään kaupparekisteriin patentti- ja rekisterihallituksen toimesta.

Sulautumissuunnitelman rekisteröintiä koskevan määräajan tarkoituksena on turvata menettelyn tehokas ja joutuisa toteuttaminen. Rekisteröintiä koskevan määräajan ylittäminen on siten osuuskuntalaissa sanktioitu. Mikäli rekisteröinti-ilmoitusta ei tehdä määräajassa sulautuminen raukeaa. Sulautuminen voi raueta myös siitä syystä, että suunnitelman rekisteröinti evätään sen puutteellisuuden johdosta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »