Minilex - Lakipuhelin

Sulautumissuunnitelman rekisteröiminen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Sulautumissuunnitelma on ilmoitettava rekisteröitäväksi kuukauden kuluessa suunnitelman allekirjoittamisesta. Sulautumissuunnitelman rekisteröinti-ilmoitukseen tulee liittää laissa tarkoitettu tilintarkastajien lausunto suunnitelmasta. Sulautumissuunnitelman rekisteröintiä koskevan ilmoituksen tekevät sulautumiseen osallistuvat osuuskunnat yhdessä. Tytäryhteisösulautumisessa ilmoituksen tekee emo-osuuskunta. Sulautumissuunnitelma rekisteröidään kaupparekisteriin patentti- ja rekisterihallituksen toimesta.

Sulautumissuunnitelman rekisteröintiä koskevan määräajan tarkoituksena on turvata menettelyn tehokas ja joutuisa toteuttaminen. Rekisteröintiä koskevan määräajan ylittäminen on siten osuuskuntalaissa sanktioitu. Mikäli rekisteröinti-ilmoitusta ei tehdä määräajassa sulautuminen raukeaa. Sulautuminen voi raueta myös siitä syystä, että suunnitelman rekisteröinti evätään sen puutteellisuuden johdosta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa