Minilex - Lakipuhelin

Sovintoneuvottelu sopimusriidan ensisijaisena ratkaisukeinona


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Sopimusosapuolet voivat pyrkiä riidanratkaisuun keskinäisillä sovintoneuvotteluilla. Näissä neuvotteluissa pyritään tekemään molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu sopimusta koskevassa riidassa. Sovintoneuvotteluita voidaan käydä vapaamuotoisesti, joten sopimusosapuolet voivat keskenään päättää tarkoituksenmukaisimmasta neuvottelutavasta.

Sovintoneuvottelun käyminen on molempien osapuolten kannalta hyvä ratkaisu, sillä riidan ratkaiseminen tuomioistuinkäsittelyssä saattaisi nostaa sopimusosapuolille aiheutuvia kustannuksia huomattavasti ja samalla riidan käsittely mahdollisesti pitkittyisi. Siksi sovintoon onkin syytä pyrkiä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa