Minilex - Lakipuhelin

Sitomattoman ilmaisun merkitys


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Sitomattomalla ilmaisulla viitataan sopimusneuvotteluissa tehtyyn ilmaisuun, joka ei ole sopimusosapuolia velvoittava. Toisin sanoen sitomaton ilmaisu ei johda sopimusvastuuseen eikä se velvoita lopullisen sopimuksen tekemiseen.

Sopimussuhteessa ilmaisulla viitataan yleensä osapuolten antamiin tahdonilmaisuihin. Ilmaisun lopullisen sitomattomuuden tai sitovuuden ratkaisee kuitenkin tuomioistuin.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa