Minilex - Lakipuhelin

Selvitystilassa olevan kommandiittiyhtiön toiminnan jatkaminen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Kommandiittiyhtiön selvitystila voidaan keskeyttää ja yhtiön toimintaa jatkaa, mikäli yhtiömiehet näin päättävät. Mikäli vain osa yhtiömiehistä haluaa jatkaa yhtiön toimintaa, on heillä oikeus lunastaa muiden yhtiömiesten yhtiöosuudet. Selvitystilan keskeyttäminen ei vaaranna yhtiön velkojien etua, sillä liiketoiminnan jatkuessa kommandiittiyhtiön muodossa myös vastuunalaisten yhtiömiesten henkilökohtainen vastuu yhtiön sitoumuksista jatkuu.

Päätös toiminnan jatkamisesta keskeyttää alkaneen selvitysmenettelyn. Selvitysmenettelyn keskeytyessä yhtiön toiminnan jatkamisen vuoksi selvitysmiehillä on oikeus palkkioon jo tekemästään selvitystyöstä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa