Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian kanneperuste


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Kantajan kanne muodostuu vaatimusosasta ja perusteosasta. Kanneperusteet ovat seikkoja, jotka kantaja esittää vaatimustensa tueksi, ja joiden perusteella kantaja katsoo, että tuomioistuimen olisi hyväksyttävä kantajan kanne.

On huomioitava, että perusteet ovat kantajan väitteitä siitä, mikä on asian tapahtumainkulku ja siihen liittyvät tosiseikat. Kanneperusteet voivat olla tosiseikkoja tai oikeudellisiakin väitteitä, tällöin kantaja vetoaa lain sisältöön vaatimustensa tueksi. Kanneperusteet, eli tapauksen tosiseikat ovat todistelun kohteena. Kanneperusteet myös määrittävät tuomioistuimen tutkinnan kohdetta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa