Minilex - Lakipuhelin

Puhevalta ja sen käyttäminen hallintoasiassa


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Puhevallalla tarkoitetaan yleisesti asian vireille panoa, vaatimusten esittämistä asiassa, vaatimuksista luopumista, suostumuksen tai selvityksen antamista, jolla on vaikutusta asian osalta, sekä asiassa tehdystä päätöksestä valittamista. Puhevallalla ymmärretään siis hallintoasiassa yleisesti toimiminen. Puhevaltaa voi käyttää itsenäisesti täysivaltainen henkilö. Jos henkilöltä puuttuu täysivaltaisuus alaikäisyyden tai vajaavaltaiseksi julistamisen vuoksi, käyttää puhevaltaa hänen puolestaan edunvalvoja joko kokonaan tai rajoitetusti. Puhevaltaa voi käyttää valtakirjan perusteella myös avustaja tai asiamies. Puhevallan käyttämisestä hallintoasioissa säädetään hallintolaissa.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa