Minilex - Lakipuhelin

Poikkeaminen täyden korvauksen periaatteesta


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Täyden korvauksen periaatetta voidaan myös lieventää yleisen sovittelusäännöksen nojalla. Tuomioistuimen suorittama sovittelu voi tulla kysymykseen, mikäli vahingonkorvausvelvollisuus muodostuisi muutoin kohtuuttoman raskaaksi.

Vahingonkorvauksen kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsijän varallisuusolot ja muut olosuhteet. Mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti, voidaan korvausta sovitella vain erityisestä syystä. Tahallisesti aiheutetun vahingon korvaamisessa pääsääntönä on siis täyden korvauksen suorittaminen.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa