Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan toimitusjohtaja


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, mikäli osuuskunnan säännöissä niin määrätään tai osuuskunnan hallitus niin päättää.

Osuuskunnan toimitusjohtajan nimittää osuuskunnan hallitus, jolle toimitusjohtaja on ensisijaisesti vastuussa toimistaan. Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että toimitusjohtajan valitsee hallituksen sijasta, osuuskunnan hallintoneuvosto tai osuuskunnan kokous. Toimitusjohtajalta tulee saada päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään.

Mitä säädetään toimitusjohtajasta, koskee myös toimitusjohtajan sijaista. Osuuskunnan toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, ellei rekisteriviranomainen myönnä osuuskunnalle lupaa poiketa tästä.

Osuuskunnan toimitusjohtajana ei voi olla vajaavaltainen eikä konkurssissa oleva eikä oikeushenkilö.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa