Minilex - Lakipuhelin

Omaisuuden jakaminen kommandiittiyhtiön purkautuessa


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Selvitystilan lopuksi tulee yhtiön omaisuus jakaa yhtiön yhtiömiehille.

Yhtiön omaisuuden jaon yhtiömiehille toimittavat selvitysmiehet. Mikäli yhtiömiehet eivät pääse sopimukseen yhtiön omaisuuden jaosta, eikä yhtiössä ole ulkopuolista selvitysmiestä, voidaan tuomioistuimen päätöksellä nimittää ulkopuolinen selvitysmies suorittamaan yhtiön omaisuuden jako.

Kommandiittiyhtiön jäljelle jäänyt omaisuus tulee ensisijaisesti käyttää yhtiömiesten jäljellä olevien panosten palauttamiseen. Mikäli omaisuus ei panosten täysimääräiseen palauttamiseen riitä, jaetaan omaisuus panosten suuruuden mukaisessa suhteessa. Mikäli omaisuudesta jää ylijäämää, jaetaan ylijäämä niiden perusteiden mukaan, joita sovelletaan yhtiön voittoa jaettaessa.

Kun omaisuuden jako on suoritettu, kommandiittiyhtiö katsotaan purkautuneeksi. Purkautuminen tulee ilmoittaa kaupparekisteriin.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa