Minilex - Lakipuhelin

Omaisuuden jakaminen kommandiittiyhtiön purkautuessa


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Selvitystilan lopuksi tulee yhtiön omaisuus jakaa yhtiön yhtiömiehille.

Yhtiön omaisuuden jaon yhtiömiehille toimittavat selvitysmiehet. Mikäli yhtiömiehet eivät pääse sopimukseen yhtiön omaisuuden jaosta, eikä yhtiössä ole ulkopuolista selvitysmiestä, voidaan tuomioistuimen päätöksellä nimittää ulkopuolinen selvitysmies suorittamaan yhtiön omaisuuden jako.

Kommandiittiyhtiön jäljelle jäänyt omaisuus tulee ensisijaisesti käyttää yhtiömiesten jäljellä olevien panosten palauttamiseen. Mikäli omaisuus ei panosten täysimääräiseen palauttamiseen riitä, jaetaan omaisuus panosten suuruuden mukaisessa suhteessa. Mikäli omaisuudesta jää ylijäämää, jaetaan ylijäämä niiden perusteiden mukaan, joita sovelletaan yhtiön voittoa jaettaessa. Jollei yhtiön omaisuus riitä kaikkien sen velkojen suorittamiseen, vajaus jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken.

Kun omaisuuden jako on suoritettu, kommandiittiyhtiö katsotaan purkautuneeksi. Purkautuminen tulee ilmoittaa kaupparekisteriin.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »