Minilex - Lakipuhelin

Oikeusharkinta on sidottua harkintaa


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Viranomaiset käyttävät harkintavaltaa tehdessään hallinto-oikeudellisia päätöksiä. Oikeusharkinta tarkoittaa viranomaisen harkintavaltaa, joka on sidottua harkintaa. Sidotulla harkinnalla tarkoitetaan harkintaa, joka on sidottu tiukasti lakiin. OIkeusharkinnassa tietty oikeussäännös siis määrää sen, kuinka asia tullaan ratkaisemaan. Tämä on puhdasta oikeusharkintaa. Oikeusharkinnassa viranomaisen harkinta perustuu vain ja ainoastaan asiaan soveltuviin oikeussäännöksiin. Sidotulla harkinnalla voidaan ratkaista myös oikeuskysymykset sekä tulkita joustavia oikeusnormeja eli voidaan soveltaa erilaisia tulkintaperiaatteita harkintaa käyttäessä. Ihmisten velvollisuuksiin ja oikeuksiin puututtaessa esimerkiksi määrättäessä jokin seuraamus, käytetään sidottua harkintaa.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa