Minilex - Lakipuhelin

Monijäseninen viranomainen muodostaa viraston tai laitoksen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Monijäseninen viranomainen on useasta virkamiehestä koostuva toimielin, joka hoitaa julkisia hallintotehtäviä pysyvästi. Sen toimivalta ja velvollisuus oman toimialansa tehtävien hoitamiseen on määritelty säädöksin. Monijäseninen viranomainen muodostaa viraston tai laitoksen. Monijäsenisiä viranomaisia ovat esimerkiksi tuomioistuimet ja Kansaneläkelaitos. Tiettyjen tehtävien hoitamista ei voida uskoa säädöksin muulle kuin monijäseniselle viranomaiselle. Yleisesti viranomaistoiminta tapahtuu monijäsenisen viranomaisen muodossa.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa