Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa päätöksen valituskelpoisuus?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Jotta päätöksestä olisi ylipäätänsä mahdollista valittaa, pitää päätöksen olla valituskelpoinen. Vain tietynlaiset viranomaisen toimenpiteet ovat valituskelpoisia. Vaikka kyse olisi viranomaistoiminnasta, ei sen johdosta ole kuitenkaan aina mahdollista valittaa. Valituskelpoinen päätös tarkoittaa toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta. Valituskelpoisia eivät ole esimerkiksi hallinnon sisäiset määräykset, kuten määräykset jonkin tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamisesta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa