Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa hallinto-oikeudellinen suhde?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Julkis- tai hallinto-oikeudellinen suhde tarkoittaa yksityisen ja julkisen hallinnon välistä oikeussuhdetta. Julkisen hallinnon puolelta suhteen osapuoli voi olla esimerkiksi valtio tai kunta. Tämän oikeussuhteen oikeudet ja velvollisuudet määrittyvät lain säännösten, eli hallinto-oikeudellisten normien, kautta. Julkisoikeudellinen oikeussuhde syntyy hallintotoiminnassa, kuten viranomaisen tehdessä päätöksen hallinnon asiakkaan oikeudesta, edusta tai velvollisuudesta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa