Minilex - Lakipuhelin

Mikä on potilasasiamies?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla nimetty potilasasiamies. Kahdella tai useammalla toimintayksiköllä voi myös olla yhteinen potilasasiamies. Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa potilaita heidän asemaansa ja oikeuksiinsa liittyvissä asioissa. Potilasasiamies lisäksi avustaa potilasta muistutuksen tekemisessä silloin, kun potilas on tyytymätön hoitoonsa tai kohteluunsa. Potilasasiamies avustaa myös esimerkiksi potilaan hoidosta ja kohtelusta johtuvan syytteen nostamiseen liittyvissä asioissa. Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu lisäksi tiedottaminen potilaan oikeuksista. Lisäksi potilasasiamies toimii muutoinkin edistääkseen ja toteuttaakseen potilaan oikeuksia.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa