Minilex - Lakipuhelin

Mikä on julkisyhteisö?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Julkisyhteisöllä tarkoitetaan valtion ja kunnan yhteenliittymiä, joissa toimivat ihmiset käyttävät julkista valtaa tai hoitavat julkisia tehtäviä. Tällaisia ovat muun muassa työ- ja elinkeinotoimistot ja Kela.

Julkisyhteisöt ovat velvollisia korvaamaan vahingon, joka on tapahtunut joko heidän virheestään tai laiminlyönnistään. Julkisyhteisön korvausvastuuta rajoittaa kuitenkin kohtuusnäkökulma. Sen mukaan vastuu syntyy vain silloin, kun toimen tai tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu. Epäselväksi monesti jää, mitkä ovat nämä kohtuulliset vaatimukset.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa