Minilex - Lakipuhelin

Mikä on hallintopäätös?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Hallintopäätös sisältää hallintoasiassa annetun ratkaisun. Myös asian tutkimatta jättäminen sekä osa- ja väliratkaisut ovat hallintopäätöksiä. Lisäksi voidaan antaa myös ennakkotietoja ja -ratkaisuja, esimerkiksi verotusasioissa. Myös nämä ovat hallintopäätöksiä.

Hallintopäätös jakaantuu otsikkoon, kertoelmaan eli resiittiin (hakemusosaan) ja päätöslauselmaan. Päätöslauselmasta käy ilmi viranomaisen päätös asiassa. Otsikossa on päätöksen tunnistetiedot, joita ovat tieto päätöksen antavasta viranomaisesta, päivämäärä, asian laatu ja sen diaari- ja taltionumero sekä asianosaiset. Asianosaiset voivat tosin olla myös kertoelman tietoina. Kertoelma on selostus ratkaistavana olevasta asiasta sekä tarpeen mukaan sen käsittelyn vaiheista. Käytännössä kertoelma on yleensä hyvin tiivis. Päätöslauselma puolestaan siis sisältää viranomaisen perustellun ratkaisun.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa