Minilex - Lakipuhelin

Metsäkeskukset laativat alueellisen metsäohjelman


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Metsäkeskukset laativat toiminta-alueilleen alueellisen metsäohjelman. Ohjelma sisältää tavoitteet metsän kestävän hoidon ja käytön edistämiseksi sekä metsätalouden kehittämiseksi. Metsäohjelma laaditaan yhteistyössä alueen keskeisten metsätalouden toimijoiden, maakuntien liittojen, ympäristönsuojeluviranomaisten sekä muiden ohjelman laatimisen kannalta tarpeellisten tahojen kanssa. Myös Metsähallitus osallistuu ohjelman laatimiseen hallinnassaan olevien maiden osalta. Ohjelmaa tarkastetaan tarpeen mukaan.

Alueellisen metsäohjelman tulee sisältää muun muassa yleiskuvaus metsien ja metsätalouden tilasta sekä kehittämistarpeista ja -tavoitteista, kuvaus metsien luonnonsuojelun kohteena olevista kohteista sekä tarvittavat toimenpiteet metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Ohjelmaan tulee lisäksi sisältyä muun muassa arvio metsätalouden työllisyystilanteesta sekä ohjelman taloudellisista ja ympäristöllisistä vaikutuksista.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa