Minilex - Lakipuhelin

Markkinoinnin kaksi sääntöä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kaikkea markkinointia koskee kaksi ehdotonta sääntöä, joiden tarkoituksena on suojella kuluttajia ja ylläpitää rehellistä kilpailua. Markkinoinnista on ensinnäkin käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä toiseksi se, kenen lukuun markkinointi toteutetaan.

Markkinoinnista on siis käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus. Markkinoinnissa ei siten esimerkiksi saa antaa mielikuvaa siitä, että mainoksessa on kyse virallisesta tiedotuksesta tai pelkästä tieteellisestä tutkimuksesta. Jos markkinoinnin perimmäisenä tarkoituksena on edistää kaupankäyntiä, asia on tuotava jollain tavalla markkinoinnissa ilmi. Useimmissa lehti-, Internet- ja televisiomainoksissa tämä voidaan toteuttaa yksinkertaisesti mainitsemalla mainoksen yhteydessä, että kyseessä on mainos. Yleensä kuitenkin markkinoinnin mainosluonne tulee esille jo mainoksesta itsestään ilman, että sitä täytyy erikseen korostaa. Tarkoituksena on suojella kuluttajia, joiden on jo oikeusturvasyistä tärkeää tietää markkinoinnin taustalla olevista kaupallisista vaikuttimista ja viestin puolueellisuudesta.

Toiseksi markkinoinnista on myös käytävä selkeästi ilmi, kenen lukuun se toteutetaan. Kuluttajan ja kilpailijan on saatava selvästi ja luotettavasti tieto siitä, kuka on mainoksen takana. Ilman tätä tietoa kuluttaja tai kilpailija voi yhdistää mainoksen väärään elinkeinonharjoittajaan. Tästä voi olla haittaa sekä kuluttajalle että elinkeinonharjoittajalle.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa