Minilex - Lakipuhelin

Kunnan asukkaan aloiteoikeus


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. On siis hyvän hallintotavan mukaista, että aloitteisiin vastataan kunnan taholta. Aloitteet tulee myös käsitellä ilman aiheetonta viivytystä. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Toisin sanoen, kun tietty määrä kunnan asukkaista on aloitteen takana, vaatimukset sen käsittelylle ovat korkeammat.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »