Minilex - Lakipuhelin

Kunnalliset lautakunnat ja johtokunnat


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Lautakunnat ovat kunnan toimielimiä. Lautakunnat toimivat kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanhallitus päättää niistä tehtävistä, jotka kuuluvat kunkin lautakunnan vastuulle. Nykyisin kunnissa on vain muutama pakollinen lautakunta. Ennen pakollisia lautakuntia oli enemmän.

Johtokunta on myös kunnan toimielin. Johtokuntien asema on hyvin itsenäinen suhteessa muihin kunnan toimielimiin. Johtokunnat johtavat liikelaitoksia ja muita laitoksia, joita ovat esimerkiksi oppilaitokset.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa