Minilex - Lakipuhelin

Kuka on asianosainen?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Asianosainen on sellainen henkilö, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee. Asianosaisena voi olla myös sellainen henkilö, johon päätös kohdistuu, jonka oikeuteen ratkaisu saattaa välittömästi vaikuttaa tai joka on päätöksen välittömässä vaikutuspiirissä.

Asianosaiskelpoisuus on kaikilla luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä. Asianosaisasema merkitsee yleisesti oikeutta tai velvollisuutta ottaa osaa asian käsittelyyn sekä oikeutta saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi, eräissä tapauksissa myös oikeutta peruuttaa tai luopua kanteesta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa