Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin raukeaminen varojen puutteen tai vähyyden johdosta


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Jos konkurssipesän varat eivät riitä konkurssimenettelyn kustannusten suorittamiseen eikä kukaan velkoja ota niitä vastattavakseen, on tuomioistuimen tehtävä päätös konkurssin raukeamisesta. Velkoja voi ottaa konkurssimenettelyn kustannukset vastattavikseen ilmoittamalla siitä pesänhoitajalle. Lähtökohtaisesti velkojan sitoumus vaaditaan kirjallisesti.

Konkurssi raukeaa myös, jos velkojille konkurssipesän varoista tuleva kertymä jäisi niin vähäiseksi, ettei konkurssin jatkamista voida sen vuoksi pitää tarkoituksenmukaisena. Jos konkurssi jatkuu kuitenkin julkisselvityksenä, ei sitä voida määrätä raukeamaan. Päätös julkisselvityksestä tehdään normaalisti käsiteltäessä vaatimusta konkurssin raukeamisesta, ja julkisselvitys voidaan nähdä konkurssin raukeamisen vaihtoehtona.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa