Minilex - Lakipuhelin

Keskeyttämisuhka hallinnollisena seuraamuksena


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Keskeyttämisuhka on hallinnollinen seuraamus. Se asetetaan uhkaamalla keskeyttää työn teko tai muu toiminta. Keskeyttämisuhan asettamisella pyritään siis tehostamaan viranomaisen antamaan käskyä tai kieltoa. Keskeyttämisuhalla voidaan myös estää jonkin laitteen tai muun esineen käyttäminen. Keskeyttämisuhkaa koskeva menettely jakautuu kahteen vaiheeseen siten, että ensin päätetään uhan asettamisesta, jonka jälkeen vasta uhan määräämisestä täytäntöön pantavaksi.

Keskeyttämisuhka liittyy erityisesti erityisesti rakennus-, ympäristönsuojelu- ja työsuojelutoimintaan.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa