Minilex - Lakipuhelin

Itsehallinnollinen asema Suomessa


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Suomessa itsehallinnollinen asema on suotu eräille organisaatioille. Itsehallinnollista asemaa kutsutaan myös autonomiseksi asemaksi.

Itsehallinnollinen asema on kunnilla, kirkoilla, uskontokunnilla, Ahvenanmaan maakunnalla, saamelaisilla ja yliopistoilla. Itsehallinnollisen aseman tarkoituksena on luoda itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. Esimerkiksi kuntien tulee olla riippumattomia valtiosta. Valtion taholta ei saada puuttua kuntien sisäisiin asioihin. Sama tavoite on myös yliopistojen itsehallinnolla. Yliopistojen tulee olla riippumattomia valtiosta. Kunnat ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko ovat julkisoikeudellisia itsehallintoyhdyskuntia. Itsehallinnon tunnusmerkkinä voidaan pitää oikeutta valita omat toimielimensä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa