Minilex - Lakipuhelin

Isännänvastuu: Vastuu luottamustehtävää hoitavasta henkilöstä


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Isännänvastuussa on kyse työnantajan velvollisuudesta korvata vahinko, jonka työntekijä aiheuttaa työssä virheellään tai laiminlyönnillään. Vahingonkorvausoikeudessa isännänvastuu on ulotettu koskemaan myös luottamusmiehiä. Heidän vastuunsa luottamustoimessaan aiheutetuista vahingoista määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin virkamiehen vastuu. Lain mukaan isännänvastuu syntyy siis myös silloin, kun joku henkilö suorittaa luottamusmiehenä laissa määrättyä tai työsuhteeseen verrattavissa oloissa tiettyä tehtävää.

Vaikka on katsottu, että luottamustehtävää suorittavat eivät ole työsuhteessa työnantajalta puuttuvan johto- ja valvontavallan vuoksi, isännänvastuun avulla luotu järjestelmä suojaa luottamushenkilöitä työntekijöiden tavoin korvausvastuulta. Luottamustehtävää hoitavia henkilöitä ovat esimerkiksi kansanedustajat, kunnan hallituksen jäsenet, kunnallisten lautakuntien jäsenet, kunnanvaltuutetut sekä kirkon ja seurakunnan luottamushenkilöt.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »