Minilex - Lakipuhelin

Hallintopäätöksen tavallinen tiedoksianto


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Tavallinen tiedoksianto tapahtuu postitse. Vastaanottajalle lähetetään päätös kirjeellä. Yleensä päätökset annetaan tiedoksi juuri tällä tavalla.

Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Vastaanottajalla on siis todistustaakka, jos hän väittää, ettei ole saanut tiedoksiantoa tässä ajassa. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin vasta kirjeen saapumispäivänä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa