Minilex - Lakipuhelin

Hallintopäätökseen on liitettävä muutoksenhakuohjeet


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Hallintopäätökseen on liitettävä aina muutoksenhakuohjeet, jos siihen saa hakea muutosta valittamalla. Muutoksenhakuohjeet ovat yksi keino hallinnon asiakkaan oikeusturvan takaamiseksi. Muutoksenhakuohjeissa on mainittava valitusviranomainen ja viranomainen, jolle valitus tulee toimittaa. Muutoksenhakuohjeissa on myös oltava selvästi valitusaika ja mistä se aletaan laskea. Muutoksenhakuohjeista tulee käydä ilmi vaatimukset valituskirjelmän sisällöstä ja sen perille toimittamisesta. Viranomainen on velvollinen täydentämään ja neuvomaan muutoksenhakuohjeisiin liittyvissä asioissa.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa