Minilex - Lakipuhelin

Haastetiedoksiantoa käytetään vain kielteisten päätösten kohdalla


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Haastetiedoksianto on eräs todisteellisen tiedoksiannon tavoista. Jos viranomainen katsoo siihen olevan aihetta, tiedoksianto voidaan toimittaa haastetiedoksiantona. Tiedoksiannon toimittaminen haastetiedoksiannolla voi olla perusteltua esimerkiksi sillloin, kun päätöstä on jo yritetty antaa tiedoksi saantitodistuksen avulla, mutta yritys on epäonnistunut. Joskus voidaan myös heti turvautua haastetiedoksiantoon. Syynä voi olla esimerkiksi kiire.

Haastetiedoksiannon voi toimittaa myös valtion tai kunnan viranomaisen palveluksessa oleva virkamies tai viranhaltija, joka eri määräyksellä on oikeutettu toimittamaan haastetiedoksiantoja viranomaisen toimialaan kuuluvassa asiassa. Kaikkiin haastetiedoksiannon toimittajiin sovelletaan hallintolain esteellisyyssäännöksiä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa